Επιστροφή σε Ανακοινώσεις/Έγγραφα

Συχνές Ερωτήσεις

 1. Με ποιους τρόπους γίνεται η εισαγωγή στο ΠΜΣ;
  Προβλέπεται η υποβολή φακέλου υποψηφιότητας και η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις.
 2. Υπάρχει κάποια προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας;
  Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.
 3. Πόση είναι η διάρκεια του ΠΜΣ;
  Η φοίτηση διαρκεί 18 μήνες εκ των οποίων οι δώδεκα μήνες αφορούν παρακολούθηση μαθημάτων και οι έξι μήνες αφορούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 4. Προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων;
  Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2000 ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις.
 5. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική;
  Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
 6. Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά;
  Η διδακτική μεθοδολογία περιλαμβάνει δια ζώσης διδασκαλία και χρήση πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας.
 7. Πότε θα διεξάγονται τα μαθήματα;
  Τα δια ζώσης μαθήματα θα διεξάγονται τις Παρασκευές και τα Σάββατα.
 8. Το ΠΜΣ παρέχει διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια;
  Στην παρούσα φάση το ΠΜΣ δεν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια.
 9. Που θα διεξάγονται οι δια ζώσης συναντήσεις και τα μαθήματα; Όλες οι δια ζώσης συναντήσεις και τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Παιδαγωγική  Σχολή Φλώρινας, στην πόλη της Φλώρινας
 10. Που και πότε θα διεξαχθούν οι εξετάσεις; Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Αυγούστου και 10 Σεπτεμβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας.