Επιστροφή σε Ανακοινώσεις/Έγγραφα

Συχνές Ερωτήσεις

 1. Με ποιους τρόπους γίνεται η εισαγωγή στο ΠΜΣ ;

Προβλέπεται η υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 1. Υπάρχει κάποια προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας ;

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

 1. Πόση είναι η διάρκεια του ΠΜΣ ;

Η φοίτηση διαρκεί 18 μήνες εκ των οποίων οι δώδεκα μήνες αφορούν παρακολούθηση μαθημάτων και οι έξι μήνες αφορούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 1. Προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ;

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.300 ευρώ και καταβάλλονται  σε τρεις δόσεις.

 1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική ;

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

 1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά ;

Η διδακτική μεθοδολογία περιλαμβάνει δια ζώσης διδασκαλία και χρήση πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας.

 1. Πότε διεξάγονται τα μαθήματα ;

Τα μαθήματα διεξάγονται τις Παρασκευές και τα Σάββατα.

 1. Το ΠΜΣ παρέχει διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια ;

Στην παρούσα φάση το ΠΜΣ δεν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια.

 1. Που διεξάγονται οι δια ζώσης συναντήσεις και τα μαθήματα;

Όλες οι δια ζώσης συναντήσεις και τα μαθήματα διεξάγονται στην Παιδαγωγική  Σχολή Φλώρινας, στην πόλη της Φλώρινας.

 1. Πώς θα γνωρίζουμε εάν τύχουμε υποτροφίας ?

Η κείμενη νομοθεσία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αυτή θα διεξαχθεί μετά την οριστικοποίηση τις λίστας των επιτυχόντων/ουσών.

 1. Πρέπει να περιμένουμε να μας δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και μετά να υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά ?

Όχι. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, την εκτυπώνετε και την υποβάλλετε μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται στην έντυπη αίτηση που παραλαμβάνει η Γραμματεία.

 1. Η 9η Σεπτεμβρίου ως καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή και στην αποστολή των δικαιολογητικών ?

Η 9η Σεπτεμβρίου αφορά τόσο στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης όσο και στην αποστολή των δικαιολογητικών (σφραγίδα ταχυδρομείου), όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη. Με δεδομένο ότι πρόκειται για Κυριακή θα γίνουν δεκτοί και φάκελοι με σφραγίδα ταχυδρομείου 10ης Σεπτεμβρίου 2018. Ωστόσο, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα σταματήσει την 9η Σεπτεμβρίου, αφού το σύστημα θα κλείσει.

Μεγέθος Γραμματοσειρας