Επιστροφή σε Ανακοινώσεις/Έγγραφα

Συχνές Ερωτήσεις

 1. Με ποιους τρόπους γίνεται η εισαγωγή στο ΠΜΣ ;

Προβλέπεται η υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 1. Υπάρχει κάποια προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας ;

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

 1. Πόση είναι η διάρκεια του ΠΜΣ ;

Η φοίτηση διαρκεί 18 μήνες εκ των οποίων οι δώδεκα μήνες αφορούν παρακολούθηση μαθημάτων και οι έξι μήνες αφορούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 1. Προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ;

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.300 ευρώ και καταβάλλονται  σε τρεις δόσεις.

 1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική ;

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

 1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά ;

Η διδακτική μεθοδολογία περιλαμβάνει δια ζώσης διδασκαλία και χρήση πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας.

 1. Πότε διεξάγονται τα μαθήματα ;

Τα μαθήματα διεξάγονται τις Παρασκευές και τα Σάββατα.

 1. Το ΠΜΣ παρέχει διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια ;

Στην παρούσα φάση το ΠΜΣ δεν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια.

 1. Που διεξάγονται οι δια ζώσης συναντήσεις και τα μαθήματα;

Όλες οι δια ζώσης συναντήσεις και τα μαθήματα διεξάγονται στην Παιδαγωγική  Σχολή Φλώρινας, στην πόλη της Φλώρινας.

 1. Πώς θα γνωρίζουμε εάν τύχουμε υποτροφίας ?

Η κείμενη νομοθεσία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αυτή θα διεξαχθεί μετά την οριστικοποίηση τις λίστας των επιτυχόντων/ουσών.

 1. Πρέπει να περιμένουμε να μας δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και μετά να υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά ?

Όχι. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, την εκτυπώνετε και την υποβάλλετε μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται στην έντυπη αίτηση που παραλαμβάνει η Γραμματεία.

Μεγέθος Γραμματοσειρας