Επιστροφή σε Διοίκηση

Συντονιστική Επιτροπή

Γρίβα Έλενα, Καθηγήτρια, ΠΔΜ

Ιορδανίδης Γιώργος, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Διευθυντής ΠΜΣ

Παλαιγεωργίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΔΜ

Παπαδοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Μεγέθος Γραμματοσειρας