Επιστροφή σε Διοίκηση

Συντονιστική Επιτροπή

Ιορδανίδης Γιώργος, Αναπληρωτής καθηγητής ΠΤΔΕ, Διευθυντής ΠΜΣ
Παπαδοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ