Επιστροφή σε Διοίκηση

Συντονιστική Επιτροπή

Γρίβα Έλενα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΠΔΜ

Ιορδανίδης Γιώργος, Αναπληρωτής καθηγητής ΠΤΔΕ, Διευθυντής ΠΜΣ

Παλαιγεωργίου Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔΜ

Παπαδοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ