Επιστροφή σε Διοίκηση

Συντονιστική Επιτροπή

Γρίβα Έλενα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΠΔΜ

Ιορδανίδης Γιώργος, Αναπληρωτής καθηγητής ΠΤΔΕ, Διευθυντής ΠΜΣ

Παλαιγεωργίου Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔΜ

Παπαδοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Μεγέθος Γραμματοσειρας