Επιστροφή σε Διοίκηση

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Iordanidis_Giorgos

Ο Ιορδανίδης Γεώργιος σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια  απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master) από το Πανεπιστήμιο του Manchester  και διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Εργάστηκε ως ειδικός επιστήμονας στα Παιδαγωγικά Τμήματα  Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Δυτικής  Μακεδονίας και Α.Π.Θ., στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας διδάσκοντας γνωστικά αντικείμενα όπως Οργάνωση και  Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Σχολικό Κλίμα και Σχολική  Κουλτούρα, Διεύθυνση Σχολικής Μονάδας κ.α. Σήμερα εργάζεται ως καθηγητής στην  Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της  Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα βασικά αντικείμενα ενασχόλησής του στο πανεπιστήμιο τόσο στην διδασκαλία όσο και στην  έρευνα αφορούν στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση με έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τη Διεύθυνση  Σχολικής Μονάδας, τη Σχολική Ηγεσία κ.α.

Τρία βιβλία και δεκάδες εργασίες του (βιβλιογραφικές και  ερευνητικές) έχουν δημοσιευθεί, ενώ έχει συμμετάσχει σε  πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τηλ. Γραφείου : 2385055062

Email: giordanidis@uowm.gr

Μεγέθος Γραμματοσειρας