Εξωστρέφεια

Στον ιστοχώρο αυτόν αναρτώνται δράσεις, δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια που γίνονται από φοιτητές/τριες, αποφοίτους ή διδάσκοντες στο ΠΜΣ και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία.

  1. Dimitriadou Ellisavet & Gkoutzika Olga (2016). «THE SCHOOL PRINCIPAL AS A LEADER IN DECISION MAKING AND HIS EFFECT ON GROUPTHINK”, Third International Conference ― Education across Borders ”Education and Research across Time and Space”, Faculty of Education, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola.
  2. Ιωάννης Μπέτσας, Γιώργος Ιορδανίδης και Ραφαέλα Τάκου (2016). “Προσεγγίσεις και προτεραιότητες εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα”, 14ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Λευκωσία.