Εξωστρέφεια

Στον ιστοχώρο αυτόν αναρτώνται δράσεις, δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια που γίνονται από φοιτητές/τριες, αποφοίτους ή διδάσκοντες στο ΠΜΣ και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία. 

  1. Dimitriadou Ellisavet & Gkoutzika Olga (2016). «THE SCHOOL PRINCIPAL AS A LEADER IN DECISION MAKING AND HIS EFFECT ON GROUPTHINK”, Third International Conference ― Education across Borders ”Education and Research across Time and Space”, Faculty of Education, University “St. Kliment Ohridski”,  Bitola.
  2. Ιωάννης Μπέτσας, Γιώργος Ιορδανίδης & Ραφαέλα Τάκου (2017). “Προσεγγίσεις και προτεραιότητες εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα”, Πρακτικά 14ου Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Λευκωσία.
  3. Τσιαφίλλη, Χ., Παπαλόη, Ε. & Γ. Ιορδανίδης (2017). Η αυθεντικότητα του διευθυντή και η σημασία της σε σχολικό πλαίσιο, 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
  4. Πάντσιου, Ε. (2017). Η συμβολή του ηγέτη ως υπηρέτη στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος, 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
  5. Πουλημένου, Σ. (2017). Τα σχολεία ως μανθάνοντες οργανισμοί, 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
  6. Φώτου, Π. (2017). Απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ετοιμότητα του σχολείου τους σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων, 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
  7. Γεωργάκη, Α. (2017). Βιογραφίες Διευθυντών, 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
  8. Konstantinidou, E. & Malliou, M. (2018). “The hero with a thousand faces”: Greek primary teachers’ discursive constructions of the principal. Poster presented at the 25th International Conference on Learning, Athens, Greece.
Μεγέθος Γραμματοσειρας