Ημερίδα «Μετανάστευση- Κινητικότητα- Brain Drain: Οι νέοι σε εποχές κρίσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2018-19

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2018-19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018-2019

Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών ΠΜΣ των Ελληνικών ΑΕΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2018-2019