ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018-2019

Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών ΠΜΣ των Ελληνικών ΑΕΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2018-2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2017-2018 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ